Kommunen satsar på äldreutbildning

Kommunen ska söka nära 700 000 kronor från den så kallade Kompetensstegen. Pengarna behövs till kompetenshöjande insatser inom äldreomsorgen som social- och omsorgsnämnden planerar att genomföra under 2007 och 2008.

Det handlar bland annat om att utbilda de anställda i ergonomi, förflyttningsteknik och demensvård.

Däremot kommer det inte att etableras nåt ungdomsfullmäktige på Gotland. Kommunen anser att det räcker med det i dag befintliga och årliga ungdomsparlament inom kultur- ochfritidsförvaltningen.