Kalkbrott hotar inte vattnet

En ny kalktäkt vid Ducker i Bunge kommer inte att påverka vattnet i området, det visar de utredningar som företaget Nordkalk lämnat in till miljödomstolen.

Det planerade kalkbrottet skulle bli Gotlands största - med en yta som motsvarar Lilla Karlsö. Och de undersökningar som Nordkalk låtit göra av vattenförhållandena i området visar att varken ytvatten eller grundvatten påverkas i någon större utsträckning.

Däremot kommer Ojnaremyr att påverkas, men där räknar Nordkalk med att kunna ersätta det med vatten som pumpas ut ur kalkbrottet.

Miljödomstolen inleder sina förhandlingar om kalkbrottet vid Ducker i Bunge den 21 november.