Bysantinska målningar ramas in

Länsstyrelsen på Gotland ger tillstånd för konservering, rekonstruktion och underhåll i kyrkorna i Bunge, Fårö, Garda och Hellvi.

I Garda kyrka gäller det kyrkobyggnadens inramning kring de bysantinska målningarna i långhuset.

Länsstyrelsen beskriver målningarna som ”färgfläckar slumpvis spridda över väggarna” som är svåra att förstå för allmänheten. Nu ska ramar, som kan tvättas bort, målas runt de bysantinska målningarna.

I Bunge kyrka handlar det om stenkonservering av tornportalen och i Fårökyrka ska en runsten konserveras.

I Hellvi handlar det om hela underhållsplanen för kyrka och kyrkogård som länsstyrelsen nu godkänner