Surare vatten i Östersjön

Östersjön har blivit ett surare hav. SMHI har mätt hur ph-värdet har förändrats sedan början av 1990-talet och kan nu se att vattnet har blivit surare.

Förändringen är liten, men ändå tydlig och fortsätter ph-värdet att sjunka kan det få stora konsekvenser för livet i Östersjön.

De flesta forskare är övertygade om att det är den höga halten av koldioxid i luften som är orsaken till de sjunkande ph värdena i världshaven.