Ringmuren för smal att gå på

Det borde vara möjligt att låta folk gå på vissa delar av Visby ringmur. Det tycker centerkommunalrådet Lars Thomsson som fått idén i staden York i England. Marianne Lundberg på Riksantikvarieämbetet tycker att tanken är god, men tror att Visby ringmur är för smal.

Rent säkerhetsmässigt är det svårt att låta folk gå på ringmuren eftersom toppen är så smal och det är risk för att man ramlar ner.

Det krävs skyddsräcken som ska byggas på vilket strider mot de antikvariska värderingarna för ringmuren.

Disskussionen om en skyttegång har varit uppe tidigare och då sa Riksantikvarieämbetet nej.

Men det är möjligt att det skulle gå att göra en rekonstruktion av en skyttegång på ett kortare parti av muren, om det skulle anses berikande för turismen, säger Marianne Lundberg.