Oenighet om vindkraftverk

Politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott är positiva till planera på en vindkraftspark med 150 meter höga vindkraftverk vid Stjups mellan Nisseviken och Kvarnåkershamn på sydvästra Gotland. Bolaget Vindschejkerna är nöjda med beskedet, men flera grannar är emot planerna.

Nio markägare i Hablingbo som bildat bolaget Vindschejkerna AB och ordföranden Tom Ström är övertygad om att vindkraftverken kommer att byggas.

En granne till Stjupsområdet har sagt att hon känner sig överkörd av Vindschejkerna och anser att verken skulle göra vindintrång på hennes mark.

En annan granne anser att vindkraftsparken skulle innebära en avsevärd miljöförsämring med verk som är fem gånger högre än kyrktornet i Hablingbo.

Gotlands botaniska förening tycker att det krävs bättre dokumentation av vattenflödena vintertid på grund av närheten till ett skyddsvärt naturområde och Gotlands ornitologiska förening tycker att exploaterandet av det här området riskerar värdefulla naturvärden.

Veronica Almström som tillsammans med sin sambo driver ett turistföretag i Hablingbo är en av dem som har protesterat mot verken. Hon säger att de inte vill driva företaget vidare om vindkraftverken byggs.