Småföretag får hjälp att växa

Kommunen och Almi satsar 300 000 kronor på att utveckla små företag på Gotland. Satsningen ska hjälpa företag att bli mer effektiva och lönsamma så att de kan växa ytterligare.

Målet är att 20 företag på ön som vill växa ska få hjälp redan under hösten, med att kartlägga sina utvecklingsmöjligheter.

Efter projektet ska kommunen och Almi se över vilka utbildningar eller annan hjälp som företagare behöver.

Under 2006 fick ett 30-tal mindre företag med högst fem anställda liknande hjälp. Men det var fler som ville ha hjälp att växa.