Gotländska bönder tjänar sämst

Lantbrukarna på Gotland tjänar minst, jämfört med sina kollegor i övriga landet. Genomsnittsinkomsten för en gotländsk lantbrukare är 223 800 kronor per hushåll och år, 13 procent under riksgenomsnittet.

Mest i landet tjänar Kronobergs lantbrukare: 322 400 kronor per hushåll och år.

Det visar statistik för år 2005, som Statistiska centralbyrån tagit fram på uppdrag av Jordbruksverket.

Totalt sett höjde Sveriges lantbrukarhushåll sina inkomster med 8 procent under 2005. Siffrorna gäller inkomster efter transfereringar.