Kajuthyrning inte fel av kommunen

Det var inte fel av kommunen att låta tekniska nämnden på egen hand besluta om att hyra ut en kaj i Slite till det rysktyska bolaget Nord Stream. Det skriver kommunjuristen till länsrätten.

Anledningen till att länsrätten tagit upp frågan är att några miljöpartister tycker att det var fel att ärendet inte togs upp i kommunfullmäktige, utan bara i tekniska nämnden.

Kommunjuristen skriver i sitt yttrande att fullmäktige har överlämnat den här typen av beslut som rör hamnar till tekniska nämnden, och att det därför är helt i sin ordning att det blev så också i det här fallet.

Dessutom kan kommunen inte diskriminera någon som vill använda hamnen - de enda tillfällen då kommunen kan säja nej till att hyra ut hamnen är om det finns fara för att den allmänna ordningen störs.