Höjd hastighet vid Östergarns skola

Det blir nu tillåtet att köra i 50 kilometer i timmen på väg 560 utanför Östergarns skola.

Det var en taxichaufför från Östergarn som skrev in till Länsstyrelsen och ansökte om hastighetshöjningen. Taxichauffören ville att hastigheten skulle höjas från nuvarande 30 kilometer i timmen eftersom det inte längre bedrivs någon verksamhet för barn på skolan.

Länsstyrelsen säger också ja till en att hastigheten sänks på en sträcka på väg 144 i Garda, från 90 till 70 kilometer i timmen.