Tillgången på vatten är inte så bra

Vattentillgången inom vissa delar på Gotland är kanske sämre än man tidigare trott. Det visar en undersökning som miljö- och hälsoskyddskontoret gjort vid 350 hushåll runt om på Gotland.

Undersökningen visar dessutom att cirka 15 procent av hushållen tidvis måste hämta vatten.

För att få en bättre bild av vattentillgång och vattenkvalité genomfördes under sommaren 2007 en enkätundersökning i utvalda områden, totalt cirka 560 enskilda hushåll.

Undersökningen visar också att vattentillgången och kvalitén i regel är bättre i borrade brunnar än i grävda brunnar. Djupet på borrade brunnar verkar inte ha någon inverkan på vattnets kvalité. Däremot visar undersökningen att grävda brunnars djup påverkar kvalitén - djupare grävd brunn har oftare bättre vattenkvalité.