Ungdomsenhet ersätter poliskontor

Poliskontoren vid Bingeby och på Gråbo stängs och ersätts av en ny ungdomsenhet.

Den nya ungdomsenheten ska bestå av fyra personer och arbetet ska ledas av en förundersökningsledare.

Gruppen ska ha hela Gotland som arbetsområde, har polismyndigheten beslutat.