Signalkräftan ska utrotas på ön

Signalkräftan ska utrotas på Gotland nu när ön har fått status som skyddsområde för den starkt hotade svenska flodkräftan.

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av Naturvårdsverket och Fiskeriverket att utrota den amerikanska signalkräftan som har planterats in olagligt på ön, och den är ett allvarligt hot mot den gotländska flodkräftan.

Signalkräftorna ska utrotas med det naturliga insektsgiftet pyretrum som snabbt bryts ned, sen ska gotländska flodkräftor planteras in i samma vattnen. På kort sikt påverkas även andra vattenlevande djur, men åtgärden motiveras av att det går att säkra de gotländska flodkräftebestånden för framtiden.