Hellström nobbar Gotlands gille

Företagaren Johan Hellström hoppade av ett möte med Gotlands gille i Stockholm, eftersom det bara är män som får vara medlemmar i gillet.

Mötet hålls för att diskutera Gotlands framtid och kommunens vision 2025 med politiker, tjänstemän och företagare från Gotland.

Johan Hellström vill inte bli förknippad med en organisation där kvinnor inte får vara med.

- Det känns som något som tillhör medeltiden eller början på 1900-talet. Jag vill varken med mitt namn eller vårt företag medverka i sådana här sammanhang, säger han.

Ordföranden i Gotlands gille i Stockholm, Mats Ekeroth, beklagar att Johan Hellström inte vill komma men säger att han inte kan ändra på det. Vid en omröstning i fjol beslutade gillet att behålla de nuvarande reglerna, med 36 röster mot 35.