För mycket buller vid Storungs i Lärbro

Storungs byalag i Lärbro vill inte att fler störande verksamheter med motorbuller förläggs till Storungs utan att bullerdämpande åtgärder först vidtas.

Sedan tidigare finns motorbanan Gotland Ring i området och planer finns också på att bygga en speedwaybana i samma område. Något av ett motorcentrum kan det alltså bli vid Storungs.

Storungs byalag påpekar i sin skrivelse till kommunen att beslutet om Gotland Ring gick så snabbt att de närboende inte hann yttra sig, och om en speedwaybana också skall byggs vid Storungs vill man först att bullerproblemet skall vara löst och byalaget vill också träffa ansvarigt kommunalråd och diskutera bygget.