Värdefulla kyrkoföremål skall skyddas

Länsstyrelsen tycker att Visby stift ska ordna ett seminarium om hur värdefulla föremål i de gotländska kyrkorna kan skyddas.

Det handlar om att skydda lösa inventarier i öns medeltida kyrkor mot stöld och skadegörelse eller brand och ovarsam hantering.

Byggnadsantikvarie Joakim Hansson på länsstyrelsen tycker att det är viktigt att stiftet blir bättre på att skydda inventarierna i kyrkorna.