Slite hamn fall för miljödomstolen

Gotlands kommun har nu kompletterat sin ansökan om utökad hamnverksamhet i Slite hamn. Ett uppemot hundra sidor långt tillägg kom på tisdagen in till Miljödomstolen i Nacka:

I kompletteringen som kommunen skickat in beskrivs bland annat gasledningsbolaget Nord Streams verksamhet. Det är ju det rysk-tyska företaget som kommer rusta upp och använda kajen när de ska lägga gasledningen genom Östersjön.

Det är även utsett en ny dumpningsplats för muddermassor, som både Sveriges geologiska undersökning och Fiskeriverket godkänt. Den ligger något längre söderut än vad som stod i urspungsansökan, cirka 14 kilometer söder om Slite.

En stor del av kompletteringen upptas också av en beskrivning av hur bullret från den nya hamnverksamheten kommer påverka sliteborna, de riktvärden som finns för hur mycket det får väsnas på kvälls- och nattetid kommer nämligen överskridas för ett antal närliggande hus.

Domare Bjarne Karlsson på Miljödomstolen har inte läst igenom hela ansökan ännu och säger till Gotlandsnytt att han ännu inte vet när han kan börja ta tag i ärendet.

Kommunen har begärt att ärendet ska behandlas skyndsamt och man hoppas att en dom i målet kommer i mars nästa år så att upprustningen i hamnen ska kunna starta i början av april.