Rekordmånga söker byggutbildning

Intresset för bygg- och teknikinriktade utbildningar på gymnasiet är mycket stort. Lars Nordahl, som är rektor på Christopher Polhem-gymnasiet, berättar att de aldrig har haft så många elever som nu.

Bygg, el och fordon är de inriktningar som lockar flest elever och som just nu har fler sökande än platser.

Skälet till det stora antalet elever är dels byggboomen och dels att de stora barnkullarna från 1990-talet nu har nått gymnasieåldern.