Hög ambition i miljöprogrammet

Gotlands kommun har i många avseenden en hög ambition när det gäller miljöfrågorna och kommunen är en viktig aktör i arbetet mot ett hållbart samhälle. Det konstaterar länsstyrelsen i sina synpunkter på ekokommunen Gotlands miljöprogram.

Däremot kritiserar länsstyrelsen att kommunen har ersatt den nationella strukturen med miljömål och med en snarlik men annorlunda struktur med 6 egna mål.

Dessutom tycker länsstyrelsen att miljöplanen ger ett inkonsekvent intryck och att den är svår och otydlig att läsa med för många hänvisningar.