Inte farligt att simma bland sälar

Det är inte farligt att simma med sälar, men man bör vara försiktig, säger en sälforskare vid Naturhistoriska riksmuseet. Fritidsfiskaren Sune Ohlsson från Näs, som i måndags räddade sig genom att simma i land när hans båt slagit runt blev ju omringad av sälar.

Ett tiotal sälar simmade runt Sune Ohlsson och han var orolig för att bli biten av de framfusiga gråsälarna.

Men sälforskaren Olle Karlsson har aldrig hört talas om att sälar har gått till attack mot någon människa i vattnet. Däremot kan de bli aggressiva om man kommer för nära deras kutar på land.

Idag finns runt 22000 gråsälar i Östersjön och det är en fördubbling jämfört med för ett tiotal år sen. Gråsälsbeståndet ökar med 7,8 procent om året och på Gotland finns nu flera hundra djur.

Förutom gråsälarna finns också runt 10 000 vikaresälar i Östersjön, framförallt i den norra delen kring Bottenviken, Finska Viken och Rigabukten.