Vill utveckla ekoturismen på Sandön

Det finns nu intresse att utveckla ekoturismen på Gotska Sandön och öka möjligheten att åka dit.

Jan Wigsten, har på länsstyrelsens uppdrag sett över möjligheterna att öka antalet besökare på Sandön.