Sänkta torskkvoter i Östersjön

Torskkvoterna i Östersjön sänks nästa år, men inte så mycket som EU-kommissionen vill.

Efter förhandlingar mellan EU-ländernas fiskeansvariga ministrar sänks kvoterna med fem procent i området öster om Bornholm. Antalet fiskedagar blir 25 dagar färre.

Förhandlingarna resulterade också i att Polen förband sig att kontrollera sitt fiske. På så sätt hoppas man komma tillrätta med en del av svartfisket i Östersjön. Enligt uppgifter har polackerna fiskat minst dubbelt så mycket som sin tilldelade kvot.