Visby flygplats indragen i konflikt

Transport varslar om konflikt vid landets flygplatser. På Visby flygplats berörs ett antal flygmekaniker.

Varslet gäller blockad mot övertids- och mertidsarbete och träder i kraft den 5 november om inget nytt löneavtal nåtts innan dess.