Stor utredning om vattenkvalitén

Vattenförsörjningen på ön ska förbättras, till en total kostnad av 300 miljoner kronor.

Eftersom det går åt mer och mer vatten på Gotland och kraven på kvalitén höjs, så har kommunens tekniska nämnd beslutat att ta fram en strategi för villka förbättringar som ska göras och vilka anläggningar som ska moderniseras.