Dåligt avlopp kan ge böter

En djurägare på östra Gotland hotas av 30 000 kronor i böter om han inte förbättrar sin avloppsanläggning.

Anläggningen är 17 år gammal och har enligt miljö- och hälsoskyddsnämnden tjänat ut. Dessutom finns risk för dålig lukt från anläggningen och att vattnet tränger ner i grundvattnet.

Nämnden har tidigare påpekat bristerna, men inga förbättringar har gjorts och därför hotar nämnden nu med böter.