Björkhaga camping ett fall för EU

Företagsombudsmannen, Mårten Hyltner, har nu vänt sig till EU för att få prövat om Gotlands kommun olagligen gett statligt stöd till ägaren av Björkhaga camping i Sanda.

Företagsombudsmannen har till generaldirektoratet för konkurrens i Bryssel anmält att Gotlands kommun snedvridit konkurrensen genom att sälja Björkhaga camping till underpris.

I praktiken innebär försäljningen att kommunen gett ägaren till campingplatsen ett ekonomiskt bidrag som motsvarar fyra miljoner kronor, skriver företagsombudsmannen.

Kommunen sålde campingen för två miljoner kronor, trots att marken värderats till sex miljoner kronor.

Företagsombudsmannen hävdar att Gotlands kommuns beslut inneburit en uppenbar snedvridning av konkurrensen. Och att andra turistföretag med uthyrning av rum eller stugor påverkats av snedvridningen.

Företagsombudsmannen arbetar för stiftelsen Den nya välfärden, som är en partipolitiskt oberoende organisation som har till syfte att verka för bättre näringslivsförutsättningar och uppmärksamma brister i företagarklimatet.