Torskfiske tillåtet igen på måndag

Torskfisket blir åter tillåtet i östra Östersjön, från och med den 29 oktober, på måndag alltså. EU-kommissionen litar därmed på Sveriges åtgärder mot ”svartfisket”.

Närmare 1 200 ton av årets kvot blir nu tillgänglig. Den totala svenska kvoten i området för 2007 är på drygt 10 000 ton.

Att det har varit stopp för fisket beror på att Fiskeriverket och EU-kommissionen fört diskussioner om det orapporterade fiskets omfattning.

Det fanns i ett skede risk för att kommissionen skulle stänga det svenska fisket för resten av året, så när sommarstoppet egentligen skulle ha upphört den 19 september beslöt Fiskeriverket att låta stoppet fortsätta ett tag till.

Det skriver TT