På Gotland finns nu 145 miljöbilar

På Gotland finns nu 145 miljöbilar - en ökning med 53 procent på bara tre månader, enligt ny statistik framtagen av Tennant Ecoförsäkring.

Att byta till miljöbil ger en kraftfullt minskad klimatpåverkan, men det går att göra mer, enligt försäkringsbolaget.

Andelen miljöbilar av nybilsförsäljningen närmar sig 20 procent på nationell nivå. Totalt finns det nu 76 000 miljöbilar i landet.

”Tack vare miljöbilspremien och lokala förmåner som gratis parkering för miljöbilar, är det nu klart lönsamt att välja miljöbil. Det finns över tusen tankställen för etanol och antalet biogasmackar ökar snabbt, så det finns inte längre något skäl att hålla fast vid den gammaldags fossilbränslebilen”, säger Jakob Lagercrantz, Gröna Bilisters ordförande.