Vill undersöka Östersjön också 2008

Det rysk-tyska gasbolaget Nord Strem har hos svenska regeringen ansökt om att få längre tid på sig att undersöka havsbottnen i Östersjön.

Bolaget - som vill dra gasledningen utanför Gotlands östra kust - vill att tillståndet att undersöka havsbotten ska förlängas och även gälla under hela nästa år 2008.

Det är bottenundersökningar i Finska viken som återstår och som kan försenas på grund av is. Därför vill bolaget ha tillstånd till undersökningar under hela nästa år.