Sjötrafikområden rationaliseras

Från och med årsskiftet upphör Ostkusten som sjötrafikområde. Att Sjöfartsverket gör om sjötrafikområdena är en rent administrativ förändring som görs för att spara pengar.

Ostkustens sjötrafikområde kommer istället att delas upp så att området från Valdemarsvik norrut till Studsvik inklusive Gotland kommer att tillhöra Stockholm-Mälardalens sjötrafikområde.

Kusten från Hanöbukten via Smålandskusten kommer att tillhöra sydkustens sjötrafikområde.