Strömavbrott på östra Gotland

Det är för närvarande strömavbrott på östra Gotland. Det är totalt 685 hushåll i Garda, Lau, När och östra Burs som berörs.

På GEAB vet man ännu inte vad som orsakar strömlösheten, men personal är nu på väg ut för att undersöka felorsaken.