Hotell och längre bana i Lärbro

Ägarna bakom den stora motorbanan Gotland ring vid Storungs i Lärbro fortsätter att satsa på framtiden.

I december skall man sätta upp skyddsräcken runt banan, 2010 planeras ett hotell stå klart och sen ska också själva banan byggas ut.

Just nu finns journalister från hela världen på plats i Lärbro där en ny bilmodell testas.