Almis vd blir egenföretagare

Christer Granegård, vd för Almi, går över till att bli egenföretagare när han pensionerats. Han har låtit tillverka en plåtkonstruktion som ska underlätta när man fyller på ved, en ny uppfinning som han snart ska börja sälja.