160 gotlänningar förlorade körkortet

Antalet indragna körkort ökade under 2007 jämfört med året innan.

I år var det 160 gotlänningar som förlorade körkortet, och det är ett tiotal mer än året innan.

I de flesta fall var orsaken att föraren kört för fort.

Men också sjukdom och dålig syn ledde i en del fall till indraget körkort, liksom vårdslöshet i trafik som t ex att föraren inte stannat vid rött ljus.

Majoriteten av de 160 gotlänningar som blev av med körkortet var män.