Brister i barnutredningar åtgärdas

Länsstyrelsen har riktat skarp kritik mot kommunen för att det finns allvarliga brister i rättssäkerheten när det gäller utredningar om barn som far illa.

Det handlar bland annat om bristande kvalité på utredningarna. I flera fall hade utredningarna inte belyst om föräldrarna gav barnen grundläggande omvårdnad, eller om det förekom våld i familjerna.

Dessutom tar utredningarna alldeles för lång tid i närmare hälften av fallen.

Kommunalrådet Gustaf Hoffstedt (m) en ny chef säger att man har redan gjort en del saker för att komma till rätta med bristerna.

Bland annat har man tillsatt en ny chef som leder den här verksamheten.

- Den chefen har redan sett till att handläggarna fått en förstärkt utbildning, och vi utökar den här verksamheten med 75 procent, för att korta utredningstiderna, säger Gustaf Hoffstedt.