För lång väntetid på kontaktfamilj

Barn som har behov av kontaktperson eller kontaktfamilj kan fortfarande få vänta alldeles för länge, trots att det finns ett beslut. Det visar länsstyrelsens kontroll av socialtjänsten, som lett till ytterligare fall i länsrätten. Men det ser bättre ut nu än tidigare, enligt socialkonsulent Ia Lönngren på länsstyrelsen.

I september förra året skärptes socialtjänstlagen så att kommuner kan få böta om de inte genomför sina beslut inom rimlig tid.

Efter tre månader bör de sökande ha fått hjälp. Men det är länsrätten som avgör om fallet är så allvarligt att kommunen ska få betala så kallad straffavgift på minst 10 000 kronor och mest en miljon kronor.

Kontrollen görs alltså av länsstyrelsen som sedan lämnar över granskningen till länsrätten.

På Gotland hittade länsstyrelsen vid sin första granskning så många fall där barn inte fått kontaktfamilj i rimlig tid att flera av dem redan hunnit bli för gamla för att åtgärdas. Många fall kunde därför inte ens drivas vidare till länsrätten.

Men i oktober dömdes kommunen till böter i fem fall, sammanlagt 100 000 kronor. Några fall ligger fortfarande och väntar på dom och i december lämnade länsstyrelsen över ytterligare fyra fall till länsrätten.

Men länsstyrelsen har alltså märkt en förändring hos socialtjänsten. Den gör mer egna kontroller och har satsat på rekrytering av kontaktfamiljer. Den nya skärpta lagen med hot om böter verkar alltså ha hjälpt.

- Någonstans har det här haft en effekt. Men det viktigaste är ju att de personer som fått beslut får sin insats, säger Ia Lönngren.