Rekordmånga unga instängda

Rekordmånga ungdomar frihetsberövades på Gotland under förra året. Totalt 15 personer under 18 år var antingen häkade eller anhållna under året.

Ungdomarna har varit frihetsberövade med eller utan särskilda restriktioner, vilket innebär isolering i de flesta fall.

En anledning till att så många unga frihetsberövats tror ställföreträdande kriminalvårdschefen Marita Olsson beror på de stora ålderskullarna och det grövre våldet som nu slår igenom även här.