Nord Stream förväntar sig ett ja

Nord Stream är övertygat om att regeringen kommer att godkänna gasledningen utanför Gotland.

Enligt konsortiet finns inga rättsliga skäl till att säga nej.

-Vi är så pass säkra att vi beställt tillräckligt med pipeline, säger Dirk von Ameln, chef för Nord Streams tillståndsprocess till nyhetsbyrån TT.

Det internationella konsortiet, som domineras av ryska och tyska intressen, höll på måndagen presskonferens i Stockholm för att presentera sin tillståndsansökning för den planerade gasledningen genom Östersjön.

Enligt von Ameln är den planerade sträckningen strax öster om Gotland och norr om Bornholm den bästa, både miljömässigt och ekonomiskt.

Nord Stream hävdar bland annat att gasledningen dras tillräckligt långt från Gotland för att inte störa djur- och fågelliv. Om sträckningen går längre österut, närmare de baltiska staterna, så hamnar gasledningen i de stora farlederna genom Östersjön, uppger von Ameln.

I ansökningarna ingår en serviceplattform utanför Gotland, ganska nära Gotska Sandön. Nord Stream är medveten om att de planerna väckt stark kritik i Sverige och är därför öppen för ett alternativ.

-Vi försöker hitta andra tekniska lösningar, men har ännu inte lyckats, säger von Ameln, som pekar på att plattformen är viktig för att garantera att gasledningen är säker.

Gasledningen är tänkt börja läggas ut sommaren 2009 och vara klar 2010. Dirk von Ameln räknar med att få ett ”substantiellt” svar av regeringen på ansökan om några månader. Ett slutligt beslut behöver dock inte komma förrän i början av 2009, enligt Nord Stream.

Konsortiet är övertygat om att Sverige säger ja. Dirk von Ameln uppgav att det behövs goda rättsliga skäl till att säga nej, och eftersom Sverige är en rättsstat så räknar han med att projektet godkänns.

Vad Nord Stream ska göra om regeringens beslut går emot dem är oklart.

-Vi har inte tänkt på det, eftersom vi inte förväntar oss ett nej, säger von Ameln.

Det skriver TT i dag.