Skogsägare i Bro avverkade olagligt

Länsstyrelsen har anmält några skogsägare i Bro för att de avverkat skog utan tillstånd. Det handlar om sammanlagt drygt ett hektar skog.

Det blir nu åklagaren som får utreda vad som hänt och fatta beslut om skogsägarna ska åtalas eller inte.

Enligt skogsvårdslagen räknas Gotland till ett område med svårföryngrad skog varför skog inte får avverkas utan tillstånd.