Miljonbidrag till lantbruk

Skäggs gård i Väskinde är den gård på Gotland som får mest i bidrag från Jordbruksverket. I gårdsstöd fick ägaren till Skäggs 1,5 miljoner kronor förra året.

Bland de gårdar i landet som får mest i gårdsstöd finns ytterligar 24 gotländska gårdar med. Det är:

Gotlandsmjölk, Othem, 1,3 miljoner

Hejnum Hällar ek förening, 1,2

Stafva, Barlingbo, 1,2

Henrik Robertsson, Hablingbo, 1,2

Norrbys & Rosendals, Follingbo, 1,1

Svante Bendelin, Tjängdarve, Hemse, 1,0

Ryftes, Fole, 870 000

GLM Gård, Guldrupe, 770 000

Tune gård, Väte, 760 000

CJ Bergbohm, Rute, 730 000

Roland Rodebjer, Hogrän, 730 000

Lokrume Lantbruk, 710 000

Norrbys mjölk & kött, 709 000

Sylve Jakobsson, Akebäck, 690 000

Röskusten AB, Eke, 690 000

Gandia AB, Alva, 660 000

Roy Nilsson, Stånga, 650 000

Ejmunds gråd, Roma, 650 000

Varplöse Lantbruk, Atlingbo, 650 000

B-I Sjöblom, Stenkyrka, 640 000

Åke Landergren, Martebo, 640 000

Guldrupe Lantbruk, Bjärs, 620 000

Bäcksorkars Lantbruk, Väte, 610 000

Holmbergs, Barlingbo, 600 000 kronor.