Arbetscentrum nedlagt

Kommunen har nu lagt ner Arbetscentrum, där personer som har svårt att få jobb på den vanliga arbetsmarknaden i stället fått arbeta, bland annat med att hjälpa ideella föreningar med deras arrangemang.

Ungefär tusen personer per år, varav hälften ungdomar, deltagit vid Arbetscentrum, som har funnits på Gotland i 27 år.

Nu har arbetsförmedlingen huvudansvaret för de personerna.