Ny myndighet tar över andras uppdrag

Rikstrafikens generaldirektör Staffan Widlert har vid sidan av arbetet med Rikstrafiken fått uppdraget att se hur den nya Transportinspektionen ska arbeta.

Transportinspektionen ska ha hand om de uppgifter som idag sköts av Sjöfartsinspektionen, Luftfartsinspektionen, Järnvägsstyrelsen och Vägverket. Staffan Widlert på rikstrafiken arbetar nu med att lägga upp arbetet för den nya myndigheten

Var den nya myndigheten ska ligga är ännu inte klart, men de orter som nämnts är Norrköping, Borlänge och Örebro.