Cirka 100 oljeskadade alfåglar skjutna

Alltfler oljeskadade alfåglar har nu hittats längs Gotlands sydöstra kust. I slutet av förra veckan kunde vi rapportera om att ett 10-tal fåglar avlivats - nu är den siffran uppe i det tiodubbla, cirka 100 fåglar alltså.

Det är bland annat i området mellan Faludden och Ljugarn som fåglarna finns. Beredskapsgruppen för oljeskadade fåglar har i helgen undersökt stränderna.

I nuläget finns dock inga rapporterar om oljeutsläpp från något fartyg så det kan handla om gammal olja.