"Stäng av Skogslundsvägen"

Stäng av Skogslundsvägen på Terra Nova i Visby för genomfartstrafik. Det föreslår en person som bor i området i ett medborgarförslag till kommunen.

Intill Skogslundsvägen, som går parallellt med Visbyleden, finns både skola och dagis och enligt medborgarförslaget kör de flesta bilister mer än 50 kilometer i timmen på vägen.

Terra Nova-bon föreslår att Skogslundsvägen stängs av mellan skolan och dagiset. Han vill också ha vändzoner på båda sidorna om avstängningen.

Om inte det går igenom finns förslag om vägbulor eller att sänka hastigheten till 30 kilometer i timmen förbi skolan och dagiset.