Jägare får jaga från bilen

En boende på Storsudret får tillstånd att bedriva jakt från sin bil av medicinska skäl.

Länsstyrelsen påpekar i sitt beslut att bilen inte får användas för att söka upp eller närma sig djuren, utan bara som uppehållsplats vid jakten.

Jägaren på Storsudret får inte skjuta medan motorn är igång eller fordonet är i rörelse och jakten får bara ske i sällskap med annan person som kan hjälpa till att hämta eller söka efter det djur som skjutits.