Oklart om sjunken fiskebåt ska bärgas

Sjöfartsverket har ännu inte tagit ställning till om den gotländska fiskebåten Zandy ska bärgas eller inte.

Zandy sjönk utanför Trelleborg och ligger nu på tre meters djup. De båda fiskarna som fanns ombord räddades av en dansk helikopter.

Sjöfartsdirektör Johan Fransson har beslutat att låta Sjöfartsinspektionen göra en haveriutredning för att ta reda på orsaken till att Zandy kantrade och sjönk.