Många turer om bygglov i Vibble

Byggnadsnämnden vill inte gå med på att en privatperson får positivt förhandsbesked om bygglov för ett fritidshus i Västerhejde och har därför överklagat en dom i länsrätten.

Ärendet har många turer.

Kommunens byggnadsnämnd avslog först personens ansökan om positivt förhandsbesked.

Han överklagade då till länsstyrelsen, som gav honom rätt och skickade tillbaka ärendet till byggnadsnämnden.

Byggnadsnämnden kom fram till samma slutsats igen - inget positivt förhandsbesked - och den här gången fick nämnden medhåll av länsstyrelsen.

Mannen överklagade då till länsrätten, som dömde till hans fördel och beslutade att han skulle få positivt förhandsbesked om bygglov för fritidshuset.

Men byggnadsnämnden vill alltså inte gå med på det, utan har överklagat länsrättens beslut till kammarrätten.