Ökat antal arbetslösa i december

Antalet arbetslösa på Gotland ökade under december månad med 130 personer jämfört med månaden innan. Ser man ett år tillbaka har antalet arbetslösa minskat. Totalt var drygt 1 400 personer öppet arbetslösa på ön i december.

Antalet arbetslösa som har sysselsättning med någon form av stöd är i stort sett oförändrat. Det är drygt 800 personer.

Ser man bara till de unga arbetslösa i åldern 18-24 år. Så har den gruppen ökat med 30 personer under december. 362 unga är öppet arbetslösa, därtill kommer 21 personer anställda med stöd.

Av arbetsmarknadsstatistiken framgår också att 41 personer varslades om uppsägning under december månad.