Folegrävningen:

Församling beklagar fornlämningsmiss

Väskinde församling på Gotland har polisanmälts för grävningen av en infiltrationsbädd i Fole, där en fornlämning förstörts.
Peder Fohlin som är ordförande i kyrkorådet i Väskinde församling, beklagar det inträffade och säger att församlingen inte haft nån tanke på att det fanns en fornlämning på just den aktuella platsen.

Den nya avloppsanläggningen började planeras för några år sen och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i kommunen var med om att välja ut en lämplig plats.

När anläggningen blev godkänd började arbetet och det var först när länsstyrelsen tillfrågades om var den nya avloppsledningen kunde grävas ner, som misstaget uppdagades.

Peder Fohlin tycker att länsstyrelsen kunde ha tagit en diskussion med församlingen istället för att göra en polisanmälan.