Vänstern vill inte ha ett hotell

Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterade på tisdagen byggandet av hotell i korsningen Gutebacken-Söderväg.

Enligt planerna ska här byggas ett hotell med 100 rum, men både boende, barn och föräldrar har protesterat.

Politikerna valde i dag att inte yttra sig förrän ärendet kommer upp i kommunstyrelsen. Däremot yrkade vänsterpartiet avslag och ville förkasta planen.

Ärendet kommer alltså upp i kommunstyrelsen igen.